Εγγραφή στο συνέδριο

Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη εγγραφή σας, ως σύνεδρος, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινοτικής Μουσικής. Το κόστος συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των εργασιών του συνεδρίου και τη λήψη του σχετικού φακέλου των συνέδρων (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων) και ορίζεται παρακάτω: 

  1. Γενικός/η Σύνεδρος: 30 ευρώ
  2. Οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση: 20 ευρώ
  3. Φοιτητές Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης: Δωρεάν συμμετοχή
  4. Φοιτητές άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων: 20 ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας στο συνέδριο, θα πρέπει να επισυνάψετε το αποδεικτικό κατάθεσης του αντίστοιχου αντιτίμου από την τράπεζα στην τελευταία επιλογή της φόρμας (οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δε χρειάζεται να επισυνάψουν κάποιο αρχείο αλλά θα πρέπει την ημέρα του συνεδρίου να παρουσιάσουν στη γραμματεία αποδεικτικό της φοιτητικής του ιδιότητας). Η κατάθεση του ποσού πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με τα παρακάτω στοιχεία (Τα έξοδα τραπέζης είναι ευθύνη του αποστολέα):

  • Δικαιούχος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση
  • BIC: ETHGRAA 
  • IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557

Παρακαλούμε στο αποδεικτικό πληρωμής να αναγράφεται η ακόλουθη αιτιολογία «…………………………..(το ονοματεπώνυμό σας) – 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινοτικής Μουσικής”. 

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Απριλίου. Έκτοτε, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη γραμματεία του συνεδρίου κατά την έναρξη των εργασιών του.